สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาเบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย และบูรณากา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • นวัตกรรมครีมต้านสิวจากแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟท์โดยใช้ผลผลิ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของเกษตรกรต่อการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบการรณรงค์เพื่อส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมเลียนแบบของ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ราชาเซรามิค จำก..
 • อ่านเพิ่มเติม