สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนานวัตกรรมการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ สำหรับอุตสาหกรรมเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตลาด..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ต่อท..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการยกระดับวิถีชีวิตชาวนาไทยด้วยแนวคิด เศรษฐกิจสร้..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทนายความอาสาของสภาทนายควา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พัฒนกำชัย จำกั..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต..
 • อ่านเพิ่มเติม