สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ความพร้อมในการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลใน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • คุณภาพบริการที่คาดหวังและที่ได้รับตามการรับรู้ของผู้รับ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากพืชเศรษฐกิจ (เถ้าชานอ้อย)..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บ..
 • อ่านเพิ่มเติม