สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การขาดงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล(อบ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การตลาดสุราพื้นบ้าน (สาโท) กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำจัดไ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการส่งเสริมบุคลากรในอุ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ตัวแบบการจัดทําเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ใน..
 • อ่านเพิ่มเติม