สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีต่อการให้บริก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลการใช้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมนิสัย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การปรับปรุงคุณสมบัติให้ชอบน้ำของผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยกระบวน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการ ในศูนย์บริกา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโฮมเบเกอรี่มหาวิทยาลัยสวน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แผนกลยุทธ์ของภัตตาคาร/ร้านอาหารในการสร้างตราโดยบูรณาการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • สภาพการจัดการศึกษาตามโครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำจัดการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพ..
 • อ่านเพิ่มเติม